• Deutsch
  • Русский
  • English (UK)


Vítáme Vás na stránkách kliniky profesora I.M. Danilova

Vertebrorevitologie představuje metodu ruční korekce páteře, jejímž hlavním cílem je optimalizace podmínek pro aktivizaci reparativní odezvy, zaměřené na úplnou obnovu tkáně degenerující meziobratlové ploténky, zkomplikované extruzí sekvestrů pulpózního jádra, až do jejího úplného obnovení.

Slovo vertebrorevitologie označuje: vertebro (lat. vertebra) – „obratel, páteř“; re (lat. re – předpona odkazující na opakované, obnovující jednání“) – obnovení, vita – (lat. vita) - život; logia (z řec. logos – „slovo, učení“) – věda. V doslovném překladu tedy slovo vertebrorevitologie představuje vědu, která dává druhý (obnovený) život (zdraví) páteři.

Danou metodu začal rozvíjet prof. Danilov již v 80. letech minulého století, jako alternativu chirurgickým metodám léčení degenerativně dystrofických onemocnění páteře, jako je vyklenutí a vyhřeznutí meziobratlových plotének. V následujících letech se tato metoda úspěšně rozvíjela. K dnešnímu dni vertebrorevitologie představuje domácí i zahraniční patenty, zlepšovací návrhy a tisíce pacientů, kterým se díky této metodě podařilo navrátit zdraví.

 
 
 

Igor Michajlovič Danilov
Igor Michajlovič Danilov
profesor, akademik,
autor metody
vertebrorevitologie

Knihy

Osteochondróza pro profesionálního pacienta